Bli en spion

Alla som någonsin sett en spionfilm har funderat på hur mycket nytta man skulle haft i livet om man haft en spionkamera. Det är också något av varje ung mans våta dröm att ha en spionkamera och anledningarna är många även om de flesta inbegriper spionage på det motsatta könet så finns det även andra anledningar till att äga en spionkamera.

Några av dessa anledningar kan vara att kunna filma vad som händer på jobbet eller i andra situationer där man gärna hade velat ha det som hände inspelat för att kunna visa hur man blivit behandlad eller hur något gick till. Frågan är alltid vad det är för typ av spionkamera man behöver och vad den ska användas till.

Ska den sättas upp någonstans eller ska den sitta på kläderna för att kunna spela in det som händer runt omkring och vad menar man egentligen med en spionkamera? Det man oftast menar med en spionkamera är en kamera som är dold och som inte är lätt att känna igen som en kamera och finns i en mängd olika utformningar i allt från pennor till teddybjörnar för att dölja att det finns en kamera. Det kan även vara små kameror som kan användas som titthålskameror eller liknande. Den främsta egenskapen som en spionkamera måste ha är att den ska gå att dölja och dessutom gärna vara rätt så liten för att den ska kunna gömmas på platser utan att den ska bli sedd.

Vanliga objekt som egentligen är spionkameror
Det som är det vanligaste när det gäller spionkameror är att man använder ett vardagligt objekt för att gömma kameran i. Det kan vara glasögon eller en bordklocka eller något helt annat men vitsen är att det vardagliga objektet ska vara så vanligt och fortfarande fungerande så att ingen ens skulle fundera på om det är en kamera i den. Det ska heller inte gå att se att det sitter en kamera i objektet då hela vitsen är att det ska vara hemligt att det finns en spionkamera i objektet.

Vad ska du använda spionkameran till
Det första man måste tänka på när man ska beställa en spionkamera är helt enkelt att tänka över vad den ska användas till. Ska den följa med och filma möten eller liknande eller ska den placeras som en titthålskamera och stanna där? Ska den filma under längre tid eller kortare tid?

Alla dessa frågor är viktiga att besvara före man sätter sig ner och beställer en spionkamera då det helt enkelt finns så pass många olika användningsområden så att det sällan finns en kamera som passar in på alla dessa. Ska man filma möten eller liknande utan att sitta med en kamera riktad mot personerna så kan en spionkamera monterad i ett par glasögon vara det bästa. Men det gäller att även tänka på vilken kvalitet som kameran filmar i och hur mycket man kan spela in innan minnet blir fullt då det faktiskt är en viktig faktor.

Lagar för användande av en spionkamera
Det är i Sverige lagligt att fotografera och filma vem som helst på offentlig plats om det inte råder kameraförbud. Det är däremot inte lagligt att montera en kamera hemma utan att sätta upp skyltar som berättar att det finns kameror utplacerade. När det gäller andra människors hem eller utrymmen så är det olagligt att montera en hemlig kamera utan personens tillstånd.

Att filma en person på offentlig plats är helt lagligt och har man en skylt på dörren som berättar att det finns kameror så är det lagligt också och dessa kan användas i en domstol. Att filma någon olagligt är aldrig någon bra idé.